Wybierz rok:   
IV ZSK         09-11.02.1968

Rok dużych zmian i trudności organizacyjnych. Po jednorazowym włączeniu się do współorganizacji imprezy w 1967 roku wycofał się ZOFS Energetyk wraz z Ogniskiem TKKF Elektron, tworząc własną odrębną imprezę resortową. Przejęły one także - bez uzgodnienia - dotychczasową numerację spływu, termin imprezy, kwatery i koncepcję organizacyjną. WKKFiT UW w Bydgoszczy na zwołanym spotkaniu podjął próbę połączenia imprez, zmianę terminu ich organizacji lub choćby zmiany kwater. Wobec odmowy ze strony ZOFS Energetyk organizatorzy spływu związani z BKK byli zmuszeni zrezygnować z kwatery w Ośrodku Kolonijnym w Brdzie na rzecz Szkoły Podstawowej w Zapędowie oraz ze SP w Rudzkim Moście na zaproponowany przez WKKFiT UW w Bydgoszczy Hotel w Teologu. Kwatery w świetlicy w Tartaku oraz w biurze Nadleśnictwa w Rytlu pozostały bez zmian. Do współorganizacji imprezy oprócz BKK PTTK i Ogniska TKKF Orzeł oraz WKKFiT UW w Bydgoszczy włączyła się przeciwna dotąd b. OKTKaj. PTTK, Oddziały PTTK w Bydgoszczy i Tucholi oraz KKFiT w Bydgoszczy, Tucholi i Chojnicach, a także Wojewódzka Rada Ogólnozwiązkowej Federacji Sportu, WFiT w Bydgoszczy. Znaczna liczba instytucji chętnych do współorganizowania i dofinansowania imprezy po rozłamie zaskoczyła i zdopingowała pozytywnie organizatorów. Impreza przeszła do kalendarza imprez ogólnopolskich PTTK. Mimo wycofania się ze współorganizacji imprezy ZOFS Energetyk oraz Ogniska TKKF Elektron liczba uczestników nie spadła, lecz zwiększyła się do 56 osób, w tym 14 kobiet. W odrębnej imprezie Energetyka brało udział niecałe 40 osób. Z nowinek w 1968 roku wprowadzono kolorowe chusty dla odznaczenia poszczególnych grup uczestników, zorganizowano dowóz bigosu na postój przed meandrami, spływ był zabezpieczony przez sanitarkę. Rozbicie spływu na dwie odrębne imprezy, organizowane w tym samym czasie i na tych samych etapach, przy wykorzystaniu tej samej numeracji, powodowało, zwłaszcza na starcie, mieszanie się zdezorientowanych uczestników. Spiętrzenie się kajaków w rejonie mety przy Ośrodku Brda i w Lutomiu-Zapędowie spowodowało kilka wywrotek w grupie Energetyka. Podczas uroczystego zakończenia imprezy w świetlicy ZR Eltra w Bydgoszczy uczestnicy spływu podjęli uchwałę zobowiązującą Kierownictwo następnego spływu do poprawienia numeracji przez zaliczenie także spływu rekonesansowego z 1965 roku. Na zakończeniu obecni byli przedstawiciele współorganizatorów oraz prezesów Okręgu i Oddziału PTTK w Bydgoszczy oraz Komisji Kajakowej ZG PTTK. Byli też przewodniczący WKKFiT UW i MKKFiT w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej Rady Ogólnozwiązkowej Federacji Sportu WFiT w Bydgoszczy i innych. Włączenie się tylu nowych instytucji, wspaniała współpraca ze strony władz miejscowych i PTTK w terenie (dojazdy do kwater, noclegi, wieczorki i spokania) pozwoliła zapomnieć o podziale i zdopingowała organizatorów do dalszej działalności. Spływ w 1968 roku został pozytywnie zrelacjonowany w audycjach Polskiego Radia w Bydgoszczy, Dzienniku Wieczornym, a zwłaszcza patronackim IKP.

Skład Kierownictwa IV ZSK na Brdzie:
- Jerzy Korek - Komandor i ratownik
- Jerzy Rybicki - v-ce Komandor
- Henryk Wick - kwatermistrz
- Konrad Jeliński - skarbnik
- Maria Wieczorek - sekretarz
- Marian Perełka - szef ratowników
- Stefan Gruszczyński - p.o. lekarza

 
© MZSKnB - im.Jerzego Korka - 2004-05 realizacja: www.dial.net.pl